E-Discovery

Wat is E-Discovery?

Henseler Forensics is gespecialiseerd in E-Discovery: het identificeren, verzamelen, filteren, reviewen. analyseren en produceren van elektronische informatie in het kader van een onderzoek. Dat kan een intern onderzoek naar fraude zijn maar het kan ook een extern onderzoek zijn dat door een toezichthouder wordt ingesteld of naar aanleiding van een verzoek om gegevens beschikbaar te stellen in het kader van een rechtszaak. Henseler Forensics gaat verder met E-Discovery dan email en office documenten en richt zich ook andere zakelijke informatie, zoals financiële en personeelsgegevens in bedrijfsdatabases.

Uw bedrijf en E-Discovery

Door de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen en communicatie en de strengere wet- en regelgeving, kan ieder bedrijf nu of in de nabije toekomst met E-Discovery te maken krijgen. Wat dit concreet betekent voor uw bedrijf of voor de projecten bij uw klanten en in hoeverre het nodig is om zich daarop voor te bereiden, zijn vragen die Henseler Forensics u kan helpen beantwoorden.

Betrouwbaar en effectief

Het succes van E-Discovery projecten wordt in hoge mate bepaald door een goede voorbereiding, door ervaren project management en door het gebruik van beproefde oplossingen. Henseler Forensics heeft ruim 20 jaar ervaring op het terrein van intelligente data analyse, forensisch computeronderzoek, financiële data analyse, E-Discovery software en management van nationale en internationale E-Discovery projecten.